important-tab-group-size

Maximální velikost skupiny pro vyzdvižení je 22